Skärande Bearbetning

Korta leveranstider på ”finmekaniska artiklar”, av den smidigaste av skärande bearbetning. En vecka om material finns hemma. 

Allt från automatsvarvning till 5-axlig bearbetning med snäva toleranser, dvs från större serier till komplexa högprecisionsdetaljer.

Fräsning i längder över 6 meter och svarvning över 5 meter i ägargruppen.

Skärande bearbetning