Skärande Bearbetning

Korta leveranstider på ”finmekaniska artiklar”. En vecka om material finns hemma.

Allt från automatsvarvning till 5-axlig bearbetning med snäva toleranser, dvs från större serier till komplexa högprecisionsdetaljer.

Fräsning i längder över 6 meter och svarvning över 5 meter i ägargruppen.