Lasersvetsning

Laserssvetsning är en effektiv metod med många fördelar. Lek med tanken att du svetsar med en hastighet av 4 meter i minuten, i 2 millimeter rostfritt stål. Du slipper problem med deformation och svetssprut, och du får en jämn och hög svetshastighet. Att du dessutom kan designa detaljer för ensidig svetsning gör att lasersvetsning står sig väl i konkurrens med alla övriga konventionella svetsmetoder. Man ska dock komma ihåg att lasersvetsning oftast ställer högre krav på de ingående detaljerna som skall sammanfogas, och att det ibland tillkommer fixturer.

Med samma utrustning kan man samtidigt med svetsning enkelt märka med laser, serienummer, text eller streckkod.

Vi jobbar med två leverantörer för närvarande och en kör med manuell laser och den andra har ett flertal robotceller och hög automationsgrad. Samma företag har även möjlighet att laserhärda.

Eftersom lasersvetsning sker i ett snabbt förlopp så uppkommer minimalt med värme vilket har många fördelar.
  • Ingen efterföljande riktning, det vill säga formförändringarna blir minimala, oftast inom toleransramen för vad man kan förvänta sig av en svetsad detalj.
  • Ingen slipning av svets, inget svetssprut som behöver avlägsnas, kosmetiskt fina svetsar.
  • Du kan kombinera olika materialtyper, exempelvis koppar (Cu) och aluminium (Al).
  • Du kan också svetsa exempelvis 0,1 mm plåt i en stumfog mot en 1 mm plåt.
  • Du kan utföra plastsvetsning med lasersvets, förutsatt att plasterna är kompatibla med varandra.
  • Svetsmetoden är ensidig och beröringsfri, vilket också har sina fördelar framför allt när det gäller design.