Lasersvetsning

Ett företag i vår direkta närhet erbjuder lasersvetsning vilket är bra då man önskar låg värmespridning, snabba förlopp och snygga svetsar. Kan användas på alla material som går att svetsa med andra metoder.

Lasern kan även användas för märkning.