Montering och elmontering av utrustning

Montage & El-Montage

Vi har ett brett kontaktnät gällande olika typer av montage. Idag gör vi montage av givare på mekanisk utrustning och vi genomför delmontage av utrustning som sedan ska slutmonteras i färdig maskin. Det förekommer även att vi tillverkar ingående detaljer som sedan monteras samman till en enhet för leverans. För oss är det enkelt att anskaffa fästelement, tillverka bearbetade detaljer, plåtar, ytbehandla för att sedan montera och till exempel märka upp med etiketter eller text för reglage och så vidare.

  • Elektriskt montage
  • Mekaniskt montage
  • Limning, mm.

Vi kan även hantera hydraulik- eller pneumatikmontage vi förfrågan. Omvänt kan vi såklart även hantera demontering.

Vi har i vårt nätverk resurs som jobbar med montering idag men letar mer montering för att starta eget företag. Detta försöker vi nu matcha med delmontage av detaljer för specialanpassning av fordon. Aktuella serier är 1.500 detaljer per år. Söker ni liknande stöd så har vi lösningen för er.

Vi har även kontakter inom industrielektronik och automation.