Inköp

Vi ser oss som ett tekniskt inköpskontor och ser att vi kan fylla en roll i att komplettera befintliga inköpsavdelningar med kompetens eller kapacitet.

Har ni tillfälliga toppar eller inte möjlighet att hantera era inköp så kan vi hitta en lösning åt er.