Inköp

Med vår kompetens, våra verktyg och vårt nätverk så fungerar vi som ett tekniskt inköpskontor som snabbt söker fram den mest effektiva processen för att ta fram en artikel efter önskemål. Här ser vi att ju fler kunder, produkter och frågeställningar vi ställs inför, desto effektivare blir vi att hitta den optimala leveranskedjan.

Det skulle enkelt gå att tänka att vi kan gå in och fungera som en förlängd arm till er inköpsavdelning om det uppstår temporärt ökat behov eller om man behöver lägga fokus på annat under en tid. Här är vi öppna för olika typer av affärsupplägg som bygger på öppenhet och förtroende. 

Eftersom vi har ett brett kontaktnät så finns alltid alternativa leveranskedjor, i händelse av kapacitetsproblem.

Inköp