3D printing method manufacturing

3D-Printing

3D Printing, friformsframställning (FFF) eller Additive Manufacturing (AM) är något som funnits i några år. Med de material som erbjuds idag, 3D-utskrift i olika typer av metall och plast, är tekniken mer än intressant.

3D-utskrifter blir också en alltmer erkänd metod för tillverkning av komplexa detaljer. Dels kan tekniken återskapa skadade detaljer i få antal. Till exempel om man har en gjuten detalj så behöver man inte ta fram en ny gjutform, utan kan enkelt printa fram en detalj i metall.

Tekniken är även lämplig för prototyptillverkning där man kan se hur en framtida produkt kommer fungera.

Sist men inte minst så kan man med den här tekniken tillåta sig att designa produkter på helt nya sätt med nya funktioner. Man kan bygga in kylkanaler precis som man önskar man kan lägga en komponent inuti en annan komponent… låt fantasin bestämma!

3D-Printing

3D-Printing medför att man kan skapa detaljer med helt andra former än vid traditionell tillverkning.