3D-Printing

Ett företag i vår direkta närhet erbjuder 3D printing i metall eller plast. Lämpliga områden kan vara att ersätta reservdelar i gjutgods så att man slipper ta fram en gjutform eller prototypdetaljer.

Givetvis medför 3D priting att man kan skapa detaljer med helt andra former än vid traditionell tillverkning.