Lagerhantering

Vi har ett lager med 300 pallplatser och möjlighet att expandera, dessutom har vi nyligen installerat ett paternosterverk för att få effektivare hantering.

Med ett väl optimerat lager blir du mer konkurrenskraftig och kan leverera högre servicegrad till lägre lagernivåer mer effektivt genom att jobba med optimal orderstorlek.

För vissa kunder har vi avtal om lagerhållning för snabba leveranser och andra fall tar vi själva beslut om att lägga artiklar på lager för ökad leveransförmåga och lägre priser.

Vårt nya affärssystem har möjlighet att hantera lagerartiklar, göra automatbeställningar och räkna ut optimal plocksekvens.

Vi satsar även på kompetensutveckling för att bli ännu bättre.